Łączymy się w bólu i składamy szczere kondolencje dla kol. Sabiny Serkowskiej z powodu śmierci Mariusza Serkowskiego - kochanego męża i ojca 16-letniego Jakuba i 9-letniego Patryka. Pracownika KWK "Halemba" w Rudzie Śląskiej.


Z wyrazami głębokiego współczucia

Kierownictwo wraz z pracownikami OPZZ