W imieniu organizatorów Związku Zawodowego „Budowlani” oraz Komisji Operatorów Żurawi ZZ Wspólnota Pracy zapraszamy na Konferencję pt.:

„BEZPIECZNE WARUNKI PRACY OPERATORA ŻURAWIA
– DOBREM WSPÓLNYM”

Pod Honorowym Patronatem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego,
Pana Andrzeja Ziółkowskiego

15 marca 2018 r. (godz. 11.00)
Urząd Dozoru Technicznego (Aula, I piętro)
ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa.

Więcej informacji: 

http://zzbudowlani.pl/?p=3536

(fot. pixabay.com)