16 kwietnia w Kielcach na Politechnice Świętokrzyskiej odbyła się Konferencja pt.: "Nowa jakość relacji pracowniczych. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku pracy oraz kultura współpracy". Organizatorami Konferencji byli: Politechnika Świętokrzyska, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Związek Zawodowy "Budowlani" oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.
Uczestnicy i prelegenci konferencji zmierzyli się z trudnym tematem – z problemem etyki pracy, relacji i zagrożeń na rynku pracy, które są trudno mierzalne. "Mają one ogromny wpływ na warunki pracy, na jej efektywność i – o czym często zapominamy – na całe nasze życie, także poza czasem pracy. Relacje międzyludzkie w miejscu pracy, w tym szczególnie relacje z pracodawcą, szeroko rozumiane ryzyka psychospołeczne, towarzyszący pracy stres, wypalenie zawodowe to problemy, którym powinniśmy poświęcać znacznie więcej uwagi" - powiedział Zbigniew Janowski - Przewodniczący ZZ "Budowlani".

Ogromnym walorem było wielopłaszczyznowe podejście do tematu konferencji. Z prezentacjami wystąpili: etyk, ks. dr Rafał Dudała z wystąpieniem pt.: "Człowiek człowiekowi czyli o etyce rynku pracy", młodszy inspektor pracy, psycholog Kamila Pawłowska OIP w Kielcach  z wystąpieniem pt.: "Stres - pomaga czy szkodzi w środowisku pracy?", Sekretarz Krajowy ZZ "Budowlani" ds. warunków pracy Mirosław Ossowski z wystąpieniem pt.: "Problematyka oceny psychospołecznego pracowników w sektorze budownictwa", doktor filozofii Piotr Iwański z wystąpieniem pt.: "Środowisko pracy - "walka klas" czy współistnienie bytów osobowych?" oraz psycholog Lidia Świeboda-Toborek z wystąpieniem pt.: "Rozwój i doskonalenie pracowników kontra mobbing i wypalenie zawodowe".

ZZ Budowlani