W dniach 18-19 października, w Kołobrzegu odbywa się Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich.

OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz Radca OPZZ Renata Górna. Wśród  zaproszonych gości byli m.in. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i prezes Uzdrowiska Kołobrzeg.

Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski w imieniu Przewodniczącego OPZZ Jana Guza odczytał list okolicznościowy skierowany do delegatów konferencji, dziękując zebranym za aktywną działalność na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego i OPZZ.

W liście czytamy:„Szanowne Koleżanki i Koledzy

Delegaci Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej

Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich


Z okazji Krajowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich składam wszystkim związkowcom wyrazy podziękowania za wieloletnią aktywność na rzecz pracowników, wkład w rozwój ruchu związkowego oraz za Wasze zaangażowanie w działania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Dzisiejsza uroczystość to czas podsumowań i nadziei na przyszłość.

Nowe otwarcie i kadencja dla Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich świadczą o aktywności wszystkich członków Związku. Lecznictwo uzdrowiskowe to ważna gałąź polityki zdrowotnej państwa, dlatego bardzo ważne są Wasze działania na rzecz obrony lecznictwa uzdrowiskowego dostępnego dla całego społeczeństwa. Ostatnie lata to ciągłe starania o godziwe finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego i nadanie mu właściwej rangi. Wciąż zmagacie się z problemami pracowniczymi związanymi z procesami komunalizacji i prywatyzacji większości uzdrowisk.

Dbajcie o pracowników, jak dotychczas, ale i o uzdrowiska, bo to nasze dobro narodowe!

Wyrażam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele lat wspólnych związkowych działań!

Życzę Wam – Koleżanki i Koledzy właściwych wyborów nowych władz Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich na nową kadencję.

Wszystkim związkowcom i nowo wybranym władzom składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, stabilnego zatrudnienia, zadowolenia z pracy zawodowej, godziwej płacy, wielu sukcesów w działalności związkowej, a przede wszystkim wielu radości w życiu osobistym i spełnienia wszelkich marzeń.


Ze związkowym pozdrowieniem

Jan Guz

Przewodniczący OPZZ „


Następnie wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wręczył złote i srebrne odznaki wyróżnionym za zasługi OPZZ.

W ostatniej części spotkania odbyły się wybory władz Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich. Przewodniczącą Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich na nową kadencję 2018-2022 jednogłośnie została wybrana Barbara Sobucka.
Gratulujemy!