Konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 były głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL, w którym uczestniczyła Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego.

Zebrani zdecydowali o zwołaniu wszystkich Stałych Zespołów Roboczych WRDS WL, by wypracować materiał dotyczącego nowej perspektywy finansowej dla województwa lubelskiego.

W czasie spotkania zaproponowano kandydaturę Wiesławy Janczak (wiceprzewodnicząca Prezydium WRDS WL) na przedstawicielkę Rady w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Kierownika Oddziału Oceny Projektów LAWP oraz wicedyrektor WUP w Lublinie przedstawili prezentację, ukazującą pełny zakres możliwego wykorzystania dotacji unijnych w obszarach takich jak: gospodarka, sektor rolniczo-spożywczy, przestrzeń, kapitał społeczny, zielona gospodarka, zdrowie, cyfryzacja, technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne.

Posiedzenie odbyło się 9 września 2021 r.