Rada OPZZ województwa pomorskiego podejmuje współpracę z Okręgowym Inspektorem Pracy w Gdańsku. Będą upowszechniać wiedzę o prawie pracy i BHP.

24 marca 2021 roku p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski podpisał Deklarację Współpracy z Radą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa pomorskiego reprezentowaną przez przewodniczącego Adama Liszczewskiego. Na podstawie podpisanej deklaracji, już od kwietnia br. organizowane będą szkolenia oraz dyżury telefonicznych specjalistów OIP Gdańsk z zakresu prawnej ochrony pracy.

Więcej tutaj