26 czerwca  obradowało Prezydium Rady OPZZ województwa kujawsko - pomorskiego.

Omówiono sytuację w zakładach pracy poszczególnych branż, w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Członkowie Prezydium informowali o doświadczeniach zakładowych organizacji związkowych, związanych z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach wywołanych sytuacją kryzysową przez COVID-19. Przewodniczący Rady -  Harald Matuszewski  omówił  aktualną sytuację na rynku pracy. W trakcie dyskusji podjęto także temat wyborów prezydenckich w Polsce.

R.G.