28 września br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy pod przewodnictwem Marka Smoczyka. Rada zapoznała się z aktualną sytuacją na rynku pracy województwie.

Biuro Rady OPZZ woj. kujawsko-pomorskiego


W posiedzeniu uczestniczył Roman Chantkowski, członek Prezydium Rady OPZZ województwa kujawsko-pomorskiego.

Rada zaopiniowała projekt Kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2022r. Rada wydała ponadto opinię na temat powołania nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa.