Rada OPZZ woj. kujawsko-pomorskiego zorganizowała szkolenie dla członków zakładowych i ponadzakładowych organizacji związkowych.

Biuro Rady OPZZ woj. kujawsko-pomorskiego


Od 8 do 10 października br. w Sarbinowie związkowcy kujawsko–pomorskich zakładów pracy uzupełniali swoją wiedzę prawną. Mówiono o zmianach w prawie pracy. Przedstawiano konkretne przypadki łamania praw pracowniczych. Poruszono wybrane zagadnienia z Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Analizowano zmiany w Ustawie o związkach zawodowych. Tę część szkolenia prowadził Dariusz Kistela, radca prawny Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy.

W drugiej części spotkania w Sarbinowie Harald Matuszewski, przewodniczący Rady OPZZ woj. kujawsko-pomorskiego omówił współpracę Rady z Państwową Inspekcją Pracy. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielili się także uczestnicy szkolenia. Przewodniczący Matuszewski przedstawił ponadto tematy podejmowane na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Bydgoszczy i Rady Dialogu Społecznego w Warszawie. Omówiono też stan przygotowań do kampanii wyborczej w OPZZ.

Zebrani zapoznali się z informacjami na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.