Wpływ społecznych inspektorów pracy oraz przedstawicieli organizacji związkowych na warunki BHP w zakładzie pracy – to temat szkolenia zorganizowanego przez Radę OPZZ województwa opolskiego we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu.


Szkolenie odbyło się 23 i 24 września w Prudniku. Uczestnicy doskonalili wiedzę na temat właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie i przysługujących im uprawnień w tym zakresie.

Oprócz filmów i prezentacji ilustrujących zasady kultury bezpieczeństwa pracy, eksperci opolskiego inspektoratu przedstawiali uprawnienia organizacji związkowych. Nadinspektor Wacław Bojnowski, specjalista prawa związkowego, mówił o znaczeniu świadomego kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, w oparciu o analizę przyczyn konkretnych wypadków przy pracy, oraz oceny ryzyka zawodowego. Inspektor Anna Wacławik, przypominając uprawnienia społecznych inspektorów pracy zwróciła szczególną uwagę na kontrolę prawną ochrony pracy, bhp, oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. Ekspertka podkreśliła znaczenie odpowiedniego formułowania zaleceń, uwag oraz wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie szkolenia wyszczególniono czynniki, które kształtują kulturę bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, zarówno na poziomie zarządczym jak i pracowniczym.

Przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego Wojciech Rajchel podziękował opolskiej inspekcji pracy, a w szczególności Arkadiuszowi Kapuścikowi szefowi OIP,
za wzorową współpracę i przygotowanie atrakcyjnego programu szkolenia przez ekspertów inspektoratu.

W zajęciach wzięło udział około 35 osób z województwa opolskiego i śląskiego. Rada OPZZ jeszcze w tym roku przewiduje kilka modułów szkoleniowych we współpracy z OIP w Opolu.