W związku z protestem naszego Kolegi Ryszarda obserwujemy duże pobudzenie aktywności i inicjatyw społecznych w środowiskach pracowników wojska, bez względu na ich przynależność związkową. Zgłaszane są do nas różne inicjatywy, nad którymi Zarząd Krajowy pracuje i zapewne wiele z nich w stosownym czasie z pewnością wykorzysta.

Jedna z tych inicjatyw – przyjęta do realizacji w trybie pilnym przez Zarząd Krajowy Związku (uchwała TUTAJ) – zobowiązuje nas do przedstawienia jej Wam – Koleżanki i Koledzy – pracownicy resortu obrony narodowej.

Inicjatywą tą jest List otwarty pracowników resortu obrony narodowej – członków Związku Pracowników Wojska „TARCZA” do Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2018 r. (List TUTAJ)

List ten powstał w wyniku oddolnej inicjatywy członków Organizacji Związkowej Nr 6/Z w Wałczu z siedzibą w Składzie Mosty, która działa u Pracodawcy – 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu. Dostrzegając całoroczne milczenie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i brak odzewu na protest Kolegi Ryszarda – przedstawiciele załogi Składu umiejscowionego w puszczańskich Mostach, postanowili napisać list do Szefa MON i przedstawić rzeczywistą sytuację pracowników cywilnych resortu obrony narodowej. Lektura tego Listu otwartego i przebijający z treści autentyzm sprawił, że Zarząd Krajowy Związku nie mógł podjąć innej decyzji niż ta, którą zawarł w swojej uchwale.

Uważamy jednocześnie, że nikt nie powinien przejść obok treści tego listu obojętnie. Ani władze, ani media, ani działające w resorcie obrony narodowej organizacje związkowe, ani wielotysięczne rzesze pracowników wojska.

Stąd nasza determinacja, aby zawarte w Liście postulaty skierowane do władz naszego związku w pełni zrealizować. Niezwłocznie też wystąpimy do władz pozostałych organizacji związkowych z propozycją poparcia tego Listu. Uważamy bowiem, że bez integracji naszych wysiłków we wspólnej sprawie i uzyskania bazy społecznego poparcia dla tego  Listu – Strona społeczna nie osiągnie celu, jakim jest radykalna poprawa sytuacji socjalno-bytowej i płacowej pracowników wojska.

Jednocześnie do wszystkich władz organizacji zakładowych i międzyzakładowych a także do Was, Koleżanki i Koledzy  – pracownicy wojska kierujemy wezwanie do wsparcia naszych działań w celu rozpowszechnienia treści tego listu, do wysyłania go do waszych posłów i senatorów, do mediów, do Kancelarii Prezydenta. Niech jego treść trafi wszędzie tam, gdzie wiedza o naszej trudnej sytuacji i naszej ciężkiej pracy jeszcze nie dotarła.

Zbierajcie głosy na listach poparcia (lista TUTAJ), w sposób wskazany na wzorze (wzór TUTAJ) i przesyłajcie nam te listy pocztą na adres naszego Związku lub na adres mailowy: zk@zpwtarcza.pl

Nie wymagamy żadnych danych, żadnych czytelnych podpisów. Chcemy tylko, aby te zebrane głosy poparcia były widocznym dowodem Waszego utożsamiania sie z podejmowanymi przez nas działaniami. Tylko w ten sposób – wspólnie – możemy wywalczyć lepszą przyszłość dla pracowników wojska.

W imieniu Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA”

                                                                                                                  Marek KAZIMIERCZAK