7 czerwca 2018 odbyła się konferencja Sprawozdawczo-wyborcza NSZZ Metalowcy Pracowników GE Power Controls S.A. w Łodzi. Delegaci podsumowali mijającą kadencję, wybrali 9 osobowy Zarząd Związku oraz 3 osobową Komisje Rewizyjną. Przewodnictwo Związku na kolejne 4 lata delegaci powierzyli kol. Annie Kowalskiej. 

W obradach uczestniczył Przewodniczący Federacji MiH Mirosław Grzybek oraz V-ce Przewodnicząca Federacji pełniąca obowiązki Przewodniczącą Okręgu Łódzkiego kol. Magdalena Dura. W trakcie dyskusji przedstawiciele Zarządu Federacji przybliżyli uczestnikom aktualne działania Federacji oraz zaprezentowali wnioski płynąca z zakończonego Kongresu OPZZ.

Wszystkim nowo wybranym członkom władz statutowych Zarząd Federacji składa gratulacje i życzenia owocnej i aktywnej pracy na rzecz reprezentowanych załóg oraz obrony praw pracowniczych.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek