15 września odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego województwa lubelskiego.

Tematem posiedzenia był program – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – analiza i opinia na temat projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady OPZZ województwa lubelskiego.

Biuro RW OPZZ Lublin