Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łęcznej powołanej na kadencję 2021–2025.

Biuro Rady OPZZ woj. lubelskiego


Wśród nowo powołanych członków Rady znalazł się Grzegorz Jadwiżuk – przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Lubelski Węgiel Bogdanka SA, członek Rady OPZZ województwa lubelskiego .

Rada uchwaliła regulamin pracy. Powołano także Komisję opiniodawczo-doradczą, która zajmie się do rozpatrywaniem wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Środki te będą również przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy utworzonego dla bezrobotnego. W trakcie posiedzenia zapoznano się z aktualną sytuacją na rynku pracy w powiecie łęczyńskim.

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łęcznej odbyło się 16 listopada br.