Anna Czechowska, członkini Rady OPZZ województwa lubelskiego, przewodniczyła IV posiedzeniu Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie.

Biuro Rady OPZZ woj. lubelskiego


W spotkaniu, które odbyło się 18 października w formie wideokonferencji, uczestniczyła także Zofia Gwóźdź – wiceprzewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego.

Zebrani zapoznali się z raportem „Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe województwa lubelskiego”, sumującym badania przeprowadzone przez Politechnikę Lubelską. Ponadto Rada wyraziła pozytywną opinię na temat uchwały w sprawie zmian planu wydatków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w bieżącym roku. Pozytywnie zaopiniowano także uchwałę w sprawie zmian planu Funduszu Pracy na finansowanie innych zadań fakultatywnych w 2021 r.