Monika Buczko – członkini organizacji związkowej  OPZZ w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju, uczestniczyła w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Biuro Rady OPZZ woj. lubelskiego


Rada, w skład której została powołana Monika Buczko, zapoznała się ze zmianami w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2021 w części związanej z realizacją programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Zebrani przyjęli sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu Pracy za I półrocze br. oraz informację  o stanie bezrobocia w powiecie biłgorajskim na 30 czerwca 2021 r.

Członkowie Rady wydali opinię na temat dofinansowania studiów podyplomowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wyrazili także stanowisko dotyczące dofinansowania szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.