Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcono omówieniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  Obrady prowadził Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski – Przewodniczący Rady.

Biuro Rady OPZZ Województwa Lubelskiego


W spotkaniu, które odbyło się 5 stycznia br., uczestniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego. Rada zajęła się m.in. projektem uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nowa, samorządowa instytucja kultury działałaby pod nazwą - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Członkowie Rady zapoznali się z prezentacją dotycząca połączenia obu instytucji oraz wspólną analizą stałych zespołów roboczych WRDS - ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych.

W ocenie Rady połączenie dwóch instytucji kultury przyczyni się do wzmocnienia potencjału kulturowego województwa lubelskiego i pozytywnie wpłynie na budowanie tożsamości regionalnej przez rozszerzenie oferty kulturalnej.