28 września br. w Lublinie odbyło się planarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obecni byli przedstawiciele Rady OPZZ woj. lubelskiego z jej przewodniczącą – Wiesławą Janczak.

Biuro Rady OPZZ woj. lubelskiego


W czasie spotkania przewodniczący siedmiu Stałych Zespołów Roboczych WRDS przedstawili opinie na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rada pozytywnie zaopiniowała ten projekt i wybrała Wiesławę Janczak, członkinię Prezydium WRDS, na swoją przedstawicielkę w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego.