Z Przewodniczącą Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich Barbarą Sobucką o sytuacji uzdrowisk w Polsce podczas pandemii COVID-19 rozmawiała red. Marta Pawłowska. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinku programu Mam pytanie.