Prowadząca program rozmawiała z Przewodniczącym FZZ Górnictwa Węgla Brunatnego, Bogumiłem Tyszkiewiczem o sytuacji w zakładach wydobywczych węgla brunatnego podczas pandemii COVID-19