OPZZ przekazuje treść pisma Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, w związku z Manifestacją, która odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. w Warszawie w obronie energetyki opartej na węglu brunatnym i miejsc pracy.