Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) w Warszawie i Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego zawarły „Deklarację o współpracy”. Obie strony zobowiązały się do organizacji szkoleń z zakresu prawa pracy. OPZZ reprezentował wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz przewodniczący Rady Województwa Mazowieckiego OPZZ Marek Kupiec.

Biuro prasowe OPZZ

Do podpisania deklaracji doszło w poniedziałek 21 czerwca w siedzibie OIP. Obie strony zobowiązały się do organizacji szkoleń na temat przepisów prawa pracy oraz BHP wśród przedstawicieli związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zwłaszcza w regionie Mazowsza.

Okręgowa Inspektor Pracy Jolanta Koszałko zapowiedziała także dyżury telefoniczne specjalistów z warszawskiego OIP. Każdy, kto będzie miał taką potrzebę, będzie mógł uzyskać informacje z zakresu prawnej ochrony pracy.

- Inspektoraty pracy i związki zawodowe mają ten sam cel: poprawę warunków pracy, a w rezultacie wzmocnienie polskiej gospodarki – mówi przewodniczący Rady Województwa Mazowieckiego OPZZ Marek Kupiec. – Aby tak się jednak stało, pracownicy muszą znać swoje prawa. Mamy nadzieję, że ta deklaracja to początek długiej i ścisłej współpracy.

Sebastian Koćwin: Zwiększyć nakłady na inspektoraty pracy

Obecny przy podpisaniu deklaracji wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przypomina, że OPZZ od dawna domaga się zwiększenia nakładów na inspektoraty pracy i wzmocnienia uprawnień inspektorów.

Który poruszył 

- Liczba zadań powierzanych do realizacji Państwowej Inspekcji Pracy stale rośnie, niewspółmiernie do budżetu i liczby pracowników tej instytucji. Od lat postulujemy, aby inspekcji pracy przybywało nie tylko obowiązków, ale i środków finansowych na ich realizację. Przełoży się to bezpośrednio na większą efektywność działań inspekcji pracy - mówi.