Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zaskoczony decyzją minister edukacji o  kontynuowaniu odrębnych rozmów z przedstawicielami poszczególnych związków zawodowych. Rozmów, które mają dotyczyć istotnych problemów pracowniczych, w tym wynagrodzeń nauczycieli. Decyzja ta jest o tyle niezrozumiała, że odrębne rozmowy mają odbyć się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina Pani Minister, że na spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w styczniu br., wnioskowaliśmy  o poprzedzenie kolejnych spotkań Zespołu rozmowami, w których wspólnie będą uczestniczyć wyłącznie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i oświatowych związków zawodowych. Dlatego zaproponowana przez Minister formuła spotkań jest dla ZNP nie do przyjęcia. Nie będziemy legitymizować kolejnych podziałów – tym razem w obrębie związków zawodowych.

Wobec powyższego Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko z 11 kwietnia 2018 roku. Nie weźmiemy udziału w rozmowach 19 kwietnia br. o godzinie 9.00.

Jednocześnie podjęta przez nas decyzja nie wyklucza udziału w spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 11.00.

LIST ZNP DO MEN

www.znp.edu.pl