Minister edukacji oficjalnie przyznaje, że podwyżki od 1 kwietnia sfinansuje ze zlikwidowanego dodatku mieszkaniowego!

Od 114 do 157 zł brutto dostaną w kwietniu nauczyciele. ZNP podkreśla, że w praktyce oznacza to, że wzrost wynagrodzeń w skali roku wyniesie 3,7 proc. – J eśli do tego uwzględnimy inflację – podwyżki nie przekroczą nawet 2 proc.– wylicza prezes ZNP, Sławomir Broniarz.

Teraz ministerstwo edukacji ujawnia źródło sfinansowania tych podwyżek. Zostaną one sfinansowane ze środków pochodzących ze zlikwidowanego w tym roku - przez MEN - dodatku mieszkaniowego.

„Od 1 kwietnia 2018 roku nastąpi wzrost wynagrodzenia średniego nauczycieli o 5,35%, w tym podwyższenie kwoty bazowej dla nauczycieli o 0,35% związane ze zmianami ustawy Karta Nauczyciela – przesunięcie środków wydatkowanych dotychczas na dodatek mieszkaniowy” – czytamy w liście minister Anny Zalewskiej do szefów dwóch oświatowych związków ZNP i FZZ z 19 stycznia br.

Minister edukacji oficjalnie przyznaje, że podwyżki od 1 kwietnia sfinansuje ze zlikwidowanego dodatku mieszkaniowego!

Przypominamy, że od 1 stycznia zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela - zaproponowanymi przez MEN – weszły w życie niekorzystne dla nauczycieli rozwiązania. To m.in.:

•     nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

•     obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

•     ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

•     urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,

•     likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

•     likwidacja mieszkań służbowych.

Związek postuluje jednorazowe, 15-procentowe podwyżki. Domaga się też spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. W kwestii wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty współdziała z Forum Związków Zawodowych (do tej współpracy została zaproszona także oświatowa „Solidarność”).

znp.edu.pl