Protest pracowników wymiaru sprawiedliwości

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od miesięcy sygnalizuje załamanie dialogu społecznego w Polsce i lekceważenie partnerów społecznych. Od kilkunastu dni pracownicy wymiaru sprawiedliwości, zrzeszeni w naszych strukturach, prowadzą protest w miasteczku namiotowym przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Zapraszamy na konferencję prasową kierownictwa OPZZ, na której przedstawione zostaną decyzje Prezydium OPZZ dot. dalszych działań w obronie praw pracowniczych. Briefing odbędzie się dziś 14 maja br. o godzinie 14:30 w siedzibie OPZZ, przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie.