14 września centrale związkowe działające na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim podjęły decyzję o wznowieniu działalności Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regiony Śląsko-Dąbrowskiego oraz ogłoszeniu pogotowia strajkowego w całym regionie….

[Źródło: zzg.org.pl]