W końcu listopada ubiegłego roku, Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych FZZ Pracowników Kultury i Sztuki przesłało na ręce wicepremiera Glińskiego pismo. 

Sygnatariusze wystąpienia wyrażali poparcie dla postulatów organizacji związkowych w muzeach Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i Narodowym w Krakowie. Muzealnicy oczekują zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe. Mija czwarty miesiąc a odpowiedzi od wicepremiera nie ma.

- Obowiązujące przepisy prawa – zawarte w ustawie o związkach zawodowych oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego - obligują do odpowiedzi na związkową korespondencję w ustawowych terminach, w szczególności gdy dotyczy ona spraw wchodzących w PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW sprawowanego przez Pana Urzędu. Brak odpowiedzi jest tym bardziej „dziwny”, gdy sprawy Muzeum Auschwitz – Birkenau są cząstką gorącej dyskusji o Holokauście – pisze w swoim wystąpieniu do wicepremiera Jan Budkiewicz, przewodniczący FZZ PKiS.

BP OPZZ

Poniżej całość wystąpienia FZZ PKiS:

http://fzzpkis.pl/aktualnosci_pliki/2018/skanowanie0475.pdf