Zamieszczamy komunikat Federacji ZZ Służb Mundurowych z pierwszego posiedzenia zespołu powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.


pdf Komunikat spotkanie Federacji ZZSM w MSWiA


www.zzsflorian.pl