W dniu 17 lutego 2021 r. odbyła się w formie wideokonferencji narada Przewodniczących organizacji związkowych OPZZ województwa dolnośląskiego, prowadzona przez Przewodniczącego Rady OPZZ woj. dolnośląskiego Andrzej Otrębę. Celem spotkania,
w którym wzięło udział 25 przedstawicieli związków zawodowych oraz Kierownictwo OPZZ, była wymiana doświadczeń i omówienie bieżącej sytuacji w zakładach pracy.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wraz z Wiceprzewodniczącymi poinformowali o aktualnych problemach związanych między innymi z działalnością Rady Dialogu Społecznego, planowanymi regulacjami prawa gospodarczego i podatkowego, projektem emerytur stażowych i polityką społeczną a także zagrożeniami wynikającymi z braku regulacji prawnych, dotyczących pracy zdalnej. Wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz zwróciła szczególną uwagę na fakt jak ważne jest pozyskiwanie nowych członków organizacji związkowych i propagowanie postulatów OPZZ przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

W kolejnej części spotkania Przewodniczący Andrzej Otręba przedstawił informacje dotyczące bieżącej sytuacji na dolnośląskim rynku pracy, a następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujących między innymi pracowników zakładów produkcyjnych, Poczty Polskiej, ZUS, domów opieki społecznej oraz uzdrowisk Świeradów-Zdrój.

Podsumowując naradę Przewodniczący Andrzej Otręba podziękował wszystkim związkowcom za podejmowane wysiłki i indywidualne podejście do każdego miejsca pracy w trudnym czasie pandemii.