28 sierpnia rozpoczęte zostały negocjacje płacowe organizacji OPZZ Konfederacja Pracy z Zarządem Solaris Bus & Coach S.A.. Przedstawiciele nowo powołanej organizacji związkowej – która przez niespełna półtora miesiąca działania przyciągnęła do siebie ponad 200 pracowników firmy – omówili 3 główne postulaty:


  1. Wprowadzenie nowej tabeli wynagrodzeń, w której głównym kryterium będzie staż pracy w firmie Solaris.
  2. Wprowadzenie nagród jubileuszowych.
  3. Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na budowę efektywnego systemu wentylacji z instalacją schładzającą we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych w spółce.


Rozmowy skoncentrowały się przede wszystkim na nowej tabeli wynagrodzeń.

Pracodawca stoi na stanowisku, że staż pracy nie może być decydującym czynnikiem określającym wysokość wynagrodzenia. Wyraża opinię, że rotacja pracowników, napływ nowych ludzi z zewnątrz, są korzystne dla firmy. Pracodawca uważa także, że wprowadzenie nowej tabeli w takim kształcie jest zbyt skomplikowane, wręcz niewykonalne.

Związkowcy z Konfederacji są  przeciwnego zdania w każdym z tych aspektów. Przede wszystkim uważają, że doświadczenie pracowników zdobyte w trakcie pracy w Solaris Bus & Coach S.A. ma decydujące znaczenie w efektywnym i prawidłowym wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Zgrana i wydajna załoga jest gwarantem sukcesu firmy.

Na razie każda ze stron pozostała przy swoich stanowiskach.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest wstępnie na koniec przyszłego tygodnia.

W końcówce spotkania związkowcy zapytali o szczegóły ustaleń Pracodawcy z Solidarnością w sprawie dodatku stażowego. W odpowiedzi usłyszeli, że nie ma żadnych uzgodnień z solidarnością w tej sprawie. Kwoty stażowego, o których pisze Solidarność w swoim komunikacie, to jedna z propozycji, którą omawiano na poprzednich spotkaniach.

W dniu 29.08.2019 r. związkowcy z OPZZ KP wysłali do Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność propozycję spotkania w celu ustalenia wspólnego stanowiska obu związków na dalsze rozmowy Pracodawcą.

[materiał: OPZZ KP]