Rząd pozbawia nas prawa do strajków i protestów! OPZZ otrzymało do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej a przy okazji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych... Jesteśmy zmuszeni zawiadomić o planach rządzących Międzynarodową Organizację Pracy. Szczegóły w załączeniu


Nie ma zgody OPZZ na pozbawienie prawa do strajku kontrolerów ruchu lotniczego