Profesor Antoni Rajkiewicz zmarł 24 lipca 2021 roku. Był nauczycielem akademickim, członkiem społeczności Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1969-2012.

Zorganizowany przez prof. Antoniego Rajkiewicza Instytut Polityki Społecznej, którego był dyrektorem w latach 1977-1982, był pierwszą w powojennej Polsce akademicką placówką naukowo-badawczą politologicznego profilu studiów nad polityką społeczną.

Nauczanie było jego pasją. Pod jego kierunkiem prace magisterskie napisało ponad 500 studentów, zaś dla 43 doktorantów był promotorem ich rozpraw doktorskich.

W latach 1981-1982 był ministrem pracy, płac i spraw socjalnych. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie rządowej w podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego oraz w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. Od 1982 do 1991 roku był członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Działalność zawodową łączył z działalnością społeczną. Prof. Rajkiewicz był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Głównego ZNP oraz wielu rad naukowych i zespołów doradczych, honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu PAN „Polska 2000 Plus”. 

W swoim długim życiu kierował się zasadą: „Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”. Żegnamy wybitnego humanistę i naukowca. Niezwykłego i niezastąpionego człowieka.

Związkowcy OPZZ