Przed budynkiem Węglokoksu - Właściciela Huty Pokój, 30 lipca o godzinie 12.00 związki zawodowe działające w Hucie rozpoczęli pikietę, w której udział wzięło kilkaset pracowników. Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce wsparli swoją obecnością załogę Huty Pokój.

Związki zawodowe oceniają bardzo negatywnie aktualną sytuację huty, lecz widzą możliwości jej poprawy.

Wprowadzanie częstych zmian w zarządzie, brak koncepcji rozwoju, brak dialogu ze stroną społeczną, brak dostępu do wsadu, niespełnione obietnice – to są tylko niektóre z czynników, które wymieniały związki jako podstawy problemów finansowych spółki. „Załoga zrobiła co do niej należało, kolejne Zarządy niestety nie” komentowali rozgoryczeni pracownicy.

W imieniu załogi złożono na ręce właściciela petycję, w której załoga żąda gwarancji produkcji oraz wdrożenia planu naprawczego, w którym głównym celem będzie oddłużenie, dokapitalizowanie i stworzenie warunków do rozwoju firmy. Związki liczą na konstruktywny dialog, gdyż wszystkim zależy na rozwoju polskiego hutnictwa.

W przemówieniach żądano również podjęcia decyzji w sprawie Oddziału Huty Pokój Konstrukcje, która tworzy integralną część huty.

Była to pierwsza pikieta pokazująca zdeterminowanie załogi w obronie swoich miejsc pracy, a związkowcy ostrzegają, że w przypadku niezrealizowania postulatów bądź braku dialogu z zarządem spółki dojdzie do eskalacji konfliktu.