Delegaci Związku Zawodowego Górników w Polsce wybrali, 27 kwietnia, podczas VII Zjazdu w Katowicach nowe władze związku na lata 2018-22. Przewodniczącym został dotychczasowy lider związku Dariusz Potyrała. Delegaci reprezentujący organizacje zakładowe z całej Polski  wybrali również Prezydium i Krajową Komisję Rewizyjną.

Uczestnicy Zjazdu podkreślili konieczność budowy silnych struktur związku wśród zakładów środowiska górniczego, środowiska energetyki, zaplecza, usług i gospodarki komunalnej oraz środowiska surowców. Jako priorytety na najbliższy okres działalności wskazano udział w pracach nad projektowanymi przez Sejm zapisami nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i nowym kodeksem pracy. Wielkim testem sprawności i siły oddziaływania związku będzie odbywająca się w grudniu, w Katowicach, konferencja klimatyczna COP24. W  Zjeździe wzięło udział ok. 100 delegatów reprezentujących ponad 60 organizacji zakładowych z terenu całego kraju.

ZZG w Polsce to największa górnicza branżowa organizacja związkowa, zrzeszona w OPZZ.

Biuro prasowe ZZG w Polsce

(fot. Jarosław Bolek)