Organizacja Związkowa WZZ PGM w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie w dniu 29.08.2018 była organizatorem obrad Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. W pierwszej części Członkowie Prezydium z Przewodniczącym WZZ PGM Adamem Liszczewskim złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą „O Godność człowieka” upamiętniającą strajk 1970. Następnie w Sali konferencyjnej Hotelu Jachtowa w Szczecinie prowadzono obrady prezydium RK WZZ PGM. Przedstawiciele stoczni,m.in. Gryfia w Szczecinie, Stocznia Gdańsk i Nauta w Gdynia omówili problemy z jakimi borykają się państwowe firmy, w szczególności gdy wiadomości prasowe znacznie odbiegają od prawdziwej stoczniowej rzeczywistości. Firmy portowe podobnie. Akcja protestacyjna w Port Gdański Eksploatacja z czerwca tego roku nie była i nie jest ostrzeżeniem dla Zarządu Portu w Szczecinie który podobnie postępuje ze spółką portową Bulk Cargo w Szczecinie. Związki Zawodowe w Bulk Cargo są zdeterminowane, aby walczyć o dobro firmy i utrzymanie miejsc pracy. Omówiono również działalność innych firm wchodzących w skład Związku tj. OBR CTM Gdynia, Fama Gniew, Ostróda Yacht, GSR, Remontowa Shipbuilding, Remontowa LNG System, DB Port Szczecin i Port Gdański.

Prezydium Rady Krajowej jednogłośnie przyjęło Stanowisko RK WZZ PGM w sprawie przemysłu stoczniowego (załącznik nr 1) i informację w sprawie działań organizacji związkowej w portowej spółce Bulk Cargo Port Szczecin w jej dążeniach od ratowania zakładu i miejsc pracy. (załącznik nr 2)

Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM jednoznacznie pozytywnie opowiedziało się za udziałem w manifestacji organizowanej w dniu 22 września przez OPZZ.

Szczecin / Gdańsk 30.09.2018

Przewodniczący WZZ PGM

Adam Liszczewski