20 czerwca br. obradowało Prezydium Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej.

Na pierwszym posiedzeniu prezydium związku w tej kadencji, podsumowano obrady VII Zjazdu WZZ PGM i zatwierdzono dokumenty zjazdu. Wręczono zakresy kompetencji dla funkcyjnych działaczy związku i omówiono bieżące zadania realizowane przez związek tj:
– klauzule informacyjne ochrony danych osobowych stosowanych w OPZZ i WZZ PGM, oraz w organizacjach zakładowych;
– stan zaawansowania potwierdzenia zmian w KRS-ie.

Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski, który był delegatem na IX Kongres OPZZ, przekazał relację z obrad Kongresu i przedstawił program OPZZ na lata 2018-2022 oraz zmiany w statucie związku.

Prezydium zapoznało się z bieżącą działalnością polskiego przemysłu stoczniowego i portów morskich. Z zadowoleniem przyjęto informację że w najbliższym czasie odbędzie się inauguracyjne spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Portów Morskich. O tym że taki zespól jest potrzebny, świadczy brak rozmów Zarządu Portu Gdańsk z organizacjami związkowymi i eskalacja protestu związkowego w Porcie Gdańskim. Sytuacja ta odnosi się do spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., której 100% właścicielem jest Zarząd Portu Gdańsk. Na 29 czerwca 2018 zaplanowano związkową pikietę protestacyjną przed siedzibą Zarządu Portu w Gdańsku.

W sprawie przemysłu stoczniowego wyrażono głębokie zaniepokojenie faktem, że oprócz propagandowych inicjatyw obecnego rządu, przemysł stoczniowy w państwowych firmach jest na skraju bankructwa. Bezsensowna konsolidacja firm stoczniowych w PGZ -cie czy MARS-ie, propagandowa wizja odbudowy przemysłu stoczniowego w Szczecinie, brak realnych kontraktów na budowę nowych statków, czy zapaść w realizacji programów odbudowy floty Marynarki Wojennej, to rzeczywisty stan polskiego przemysłu stoczniowego.

Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM postanowiło w najbliższym czasie skierować, za pośrednictwem OPZZ, własną analizę dotyczącą problemów związanych z branżą stoczniową i portami morskimi.

Prezydium, kończąc obrady, uzgodniło plan pracy na najbliższe miesiące tego roku.

Przewodniczący
WZZ PGM
Adam Liszczewski