1 marca 2019 r. odbyły się posiedzenia Rady OPZZ Województwa Opolskiego, Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ Województwa Opolskiego. Na posiedzeniu Rady zatwierdzono między innymi sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz preliminarz wpływów i wydatków na rok 2019. Przedstawiono również sprawozdanie z działalności Rady Wojewódzkiej za 2018 r.

RW OPZZ