25 listopada 2021 odbyło się posiedzenie WRDS w Gdańsku. Obradom przewodniczył Adam Liszczewski Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego. Zaproszony na to posiedzenie był obecny Przewodniczący RDS i Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, który omówił zadania jakimi będzie się zajmował przewodnicząc RDS w 2022r.

Głównym tematem obrad WRDS-u była ocena aktualnej sytuacji ochrony zdrowia w województwie pomorskim. Stanowisko w tej sprawie przedstawił przewodniczący Zespołu roboczego WRDS ds. ochrony zdrowia pan Zbigniew Canowiecki, natomiast pan Tomasz Augustyniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia UMWP w ciekawej prezentacji omówił poszczególne zagadnienia związane z oceną ochrony zdrowia w woj. pomorskim. Z uwagi na brak kworum po stronie pracodawców prowadzący obrady Adam Liszczewski  zdecydował że zgodnie z regulaminem WRDS-u w sprawie przyjęcia „Stanowiska WRDS w sprawie aktualnej sytuacji ochrony zdrowia województwa pomorskiego” zostanie przeprowadzone głosowanie korespondencyjne. Kończąc obrady omówiono sprawy organizacyjne.