Szalejąca pandemia ma wpływ i odbija się negatywnie na wielu sektorach gospodarki zarówno krajowej, jak i światowej. Jednakże nie tylko ona ma wpływ na słabość Polskiego Przemysłu Stoczniowego. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej apeluje do rządzących w tej sprawie. Z jakimi problemami mierzy się branża? Jakie kroki można podjąć aby odbudować Przemysł Stoczniowy?


Pismo do Premiera M. Morawieckiego

Pismo do Wiceprezesa RM J. Gowina

Pismo do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka