Artur Jacek Wilkoń, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników HUTY ŁABĘDY:

W ciągu ostatnich miesięcy zwracaliśmy się do Zarządu Węglokoksu i ministra Jacka Sasina w kwestiach, które dotyczyły HUTY ŁABĘDY SA, HUTY POKÓJ SA I WALCOWNI BLACH BATORY. Nasze szczególne zaniepokojenie wzbudzała informacja o umowie wsadowej narzuconej przez WĘGLOKOKS na wymienione spółki. Głównym zarzutem do umowy był zapis dotyczący prowizji od dostarczonego wsadu, który w naszej ocenie spowodowałoby duże obciążenie finansowe dla hut. Umowa wsadowa nie weszła w życie.

Ponadto w trakcie spotkań w siedzibie Węglokoksu, Zarząd nie potrafił nam przedstawić naszej przyszłości, planu inwestycji i rozwoju. Konsekwencją tego była decyzja o napisaniu listu do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Oczywiście nie doczekaliśmy się żadnej reakcji na list. W efekcie przystąpiliśmy do akcji protestacyjnej i oflagowania naszych zakładów.        

List do ministra Sasina