W liście wysłanym dziś do Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się do Premiera o podjęcie pilnej interwencji w Komisji Europejskiej na rzecz zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Zdaniem OPZZ nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa może nieść za sobą dalekosiężne i dramatyczne skutki społeczno-ekonomiczne. Jest ona realnym zagrożeniem dla funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw, a w konsekwencji dla osób utrzymujących się z pracy i ich rodzin.Ograniczenie do minimum negatywnych społeczno-gospodarczych skutków COVID-19 wymaga inicjowania nowych rozwiązań, ale także rezygnacji z instrumentów, które w obecnej sytuacji obniżają kondycję finansową przedsiębiorstw. OPZZ powołuje się przy tym na słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała, że Unia Europejska jest gotowa zrobić „[…] wszystko, co będzie konieczne, aby wesprzeć Europejczyków i europejską gospodarkę”.

„Ograniczenie do minimum negatywnych społeczno-gospodarczych skutków COVID-19 wymaga inicjowania nowych rozwiązań, ale także rezygnacji z instrumentów, które w obecnej sytuacji obniżają kondycję finansową przedsiębiorstw”, podkreśla Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. „Unijny system handlu uprawnieniami do emisji dodatkowo obciąża sektor wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz energochłonne sektory przemysłu. Ma to także duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju i dostaw ciepła w czasie pandemii”, dodaje Andrzej Radzikowski.

Swój apel związkowcy z OPZZ przesłali także do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, ministra klimatu Michała Kurtyki i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.