17 maja 2021 operatorzy numerów alarmowych pikietowali pod Sejmem RP. Protest dotyczący m.in. kwestii wynagrodzeń i czasu odpoczynku tej grupy zawodowej wsparli politycy Partii Razem - Marcelina Zawisza oraz Adrian Zandberg. Organizatorem wydarzenia była Organizacja Międzyzakładowa nr 14-017 Operatorów Numerów Alarmowych OPZZ „Konfederacja Pracy” reprezentująca tę ważną, a niedocenianą grupę zawodową w Systemie Powiadamiania Ratunkowego.


POSTULATY OPERATORÓW NUMERÓW ALARMOWYCH:

DOMAGAMY SIĘ!


 • Podjęcia dialogu z naszą grupą zawodową, w celu stworzenia przepisów, które zabezpieczą sprawne funkcjonowanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego.
 • Zmian prawnych pozwalających na REALNĄ poprawę sytuacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
 • Zmian mających na celu poprawę działania Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
 • Zmian prawnych umożliwiających Operatorom równą szansę awansu i rozwoju zawodowego.
 • Zmian prawnych w rozporządzeniach dotyczących oceny pracy Operatorów.
 • Zmian prawnych zapewniających wzrost wynagrodzenia zasadniczego Operatorów Numerów Alarmowych, w tym wzrost wynagrodzenia za pracę wykonywaną w godzinach nocnych i święta.
 • Zmian prawnych zapewniających dodatkowy urlop wypoczynkowy po przepracowaniu min. 5 lat na stanowisku Operatora Numerów Alarmowych/ Starszego Operatora Numerów Alarmowych/Koordynatora/ Koordynatora- Trenera.
 • Równego traktowania Operatorów Numerów Alarmowych.
 • Objęcia Operatorów dodatkowym wynagrodzeniem z tytułu realizowania na polecenie MSWiA oraz pracodawców dodatkowych obowiązków w związku
  z sytuacją epidemiologiczną.
 • zapewnienia obsady osobowej w poszczególnych Centrach, umożliwiającej obsługę zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe na terenie województwa.

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w Ustawie o Systemie Powiadamiania Ratunkowego oraz Rozporządzeniach do Ustawy, nie poprawiają w żaden sposób zgłaszanych w ostatnich latach problemów Systemu oraz sytuacji naszej grupy zawodowej. Brak perspektyw zawodowych, niskie wynagrodzenie, niewspółmierne do charakteru wykonywanej pracy i odpowiedzialności, powodują ogromną rotację wśród pracowników oraz zniechęcają potencjalnych kandydatów do podjęcia zatrudnienia na stanowisku Operatora. Obecne braki kadrowe prowadzą do niewydolności w obsłudze zgłoszeń na terenie większości województw. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji przypominamy, że Centra Powiadamiania Ratunkowego to OPERATORZY NUMERÓW ALARMOWYCH. Brak wsparcia naszej grupy zawodowej oraz pomijanie przez MSWiA zgłaszanych problemów może w najbliższej przyszłości doprowadzić do paraliżu Systemu Powiadamiania Ratunkowego.