15 czerwca br. działalność uzdrowiskowa została ,,odmrożona”, jednak nadal nie ma jednoznacznych wytycznych odnośnie realizacji zakontraktowanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych usług na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Informacje przekazywane przez organizacje członkowskie OPZZ reprezentujące branżę sanatoryjno – uzdrowiskową wskazują, że wstrzymanie czasowe z powodu pandemii, od dnia 14 marca 2020 r. realizacji zawartych kontraktów pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a spółkami uzdrowiskowymi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego negatywnie odbija się na kondycji ekonomicznej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Na tym tle niepokój środowiska pracowniczego, obawiającego się o utrzymanie swoich miejsc pracy jest uzasadniony. Faktem jest także nagminny odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, który według naszych informacji, może się jeszcze bardziej pogłębiać w przyszłości.

Stąd OPZZ skierowało do Pani Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej interwencję w tej sprawie, ponawiając prośbę o pilne przekazanie tej informacji i ,,odmrożenie” kontraktów pomiędzy ZUS, a spółkami uzdrowiskowymi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, wzmacniając argumentację Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich, organizacji członkowskiej OPZZ w tej sprawie.

Załączniki:

Pismo OPZZ do ZUS

Pismo Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich do ZUS