Przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego, Piotr Szumlewicz przesłał pismo do ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry odnośnie realizacji postulatów zrzeszonego w OPZZ Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce.

Związkowcy domagają się pilnego podjęcia rozmów na temat wprowadzenia zmian w Ustawie o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego i Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Jak pisze Szumlewicz: „Konieczna jest także aktualizacja Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza, które weszły w życie w 2005 roku. Postulujemy podniesienie stawek za czynności tłumacza przysięgłego, które nie zostały zwaloryzowane od 13 lat. W tym okresie wynagrodzenia w Polsce szybko rosły, a w niektórych grupach zawodowych wzrost płac przekroczył 100%”.

Związkowcy domagają się też zmian w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, która nie jest dostosowana do aktualnych realiów pracy tłumaczy przysięgłych. „Nowelizacje są potrzebne ze względu na zmiany zachodzące w technologii i procedurach oraz zmiany zachodzące w legislacji w pozostałych obszarach życia. Ustawa w jej obecnym kształcie nie jest dostosowana do aktualnych realiów pracy tłumacza przysięgłego, jak i wymagań związanych z pracą tłumaczy przysięgłych” – czytamy w piśmie do ministra.

Biuro prasowe OPZZ

(fot. bp opzz)