8 maja br. odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Spotkanie prowadziły wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska oraz przewodnicząca komisji Czesława Sońta (ZZ Poligrafów).

Komisja, która w ostatnich 4 latach liczyła 44 członkinie reprezentujące wszystkie branże zrzeszone w OPZZ, podsumowała swoją działalność. Dyskutowano nad najważniejszymi wyzwaniami w obszarze polityki społecznej, rodzinnej i działalności związkowej do podjęcia w przyszłości. Wiceprzewodnicząca omówiła najważniejsze zagadnienia związane z działalnością OPZZ w obszarach polityki społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i prawa pracy, systemu emerytalnego i rynku pracy. Stan prac i stanowisko OPZZ do projektu ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych przedstawił dyr. Wydziału Polityki Społecznej Bogdan Grzybowski. 

W obradach komisji brał udział także przewodniczący OPZZ Jan Guz, który krótko omówił przygotowania do IX Kongresu OPZZ i bieżącą działalność. Przewodniczący wręczył szczególnie aktywnym członkiniom Komisji Kobiet ,,Złote Odznaki za Zasługi dla OPZZ”. Wszystkie koleżanki otrzymały także okolicznościowe dyplomy i podziękowania za udział w pracach komisji.

Podczas posiedzenia komisji zaprezentowano projekt realizowany przez OPZZ ,,Promocja równości płaci w związkach zawodowych i radach pracowniczych w dziedzinie zaangażowania i procesów decyzyjnych”. W tej części gościem komisji był przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, który przeprowadził szkolenie na temat praktycznego stosowania prawa antydyskryminacyjnego w naszym kraju.

Komisja Kobiet złożyła podziękowania za pracę i nadzór merytoryczny wiceprzewodniczącej OPZZ Wiesławie Taranowskiej.

(tekst, fot. - rg)