Przedstawiciele ZNP (organizacja członkowska OPZZ) i FZZ (bez oświatowej Solidarności, która nie pojawiła się) spotkali się, by rozmawiać o wspólnej strategii i planie działań po telewizyjnym odwołaniu negocjacji przez ministra edukacji i nauki.

Było to kolejne spotkanie po podpisaniu 13 października br. – przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, WZZ „Forum – Oświata” i Związku Nauczycielstwa Polskiego – stanowiska mówiącego o: odrzuceniu propozycji MEiN z 21 września br. i wspólnym uzgadnianiu działań na rzecz realizacji postulatów (powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela).

W spotkaniu 16 listopada br. wzięli udział przedstawiciele ZNP i FZZ. Oświatowa Solidarność – mimo zaproszenia – nie pojawiła się na wspólnym spotkaniu związków zawodowych. Dzień wcześniej przedstawiciele Solidarności wzięli udział w spotkaniu nt. wynagrodzeń nauczycieli z Prezydentem, Premierem oraz szefem MEiN. Minister Przemysław Czarnek wieczorem w wywiadzie telewizyjnym odwołał zaplanowane wcześniej ze wszystkimi związkami zawodowymi negocjacje w czwartek, 18 listopada.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował także 16 listopada br. pilny wniosek do MEiN o przedstawienie harmonogramu dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty i wyjaśnienie sprawy zaplanowanych wcześniej negocjacji 18 listopada br.

ZNP w pilnym trybie żąda udzielenia jednoznacznej odpowiedzi – czy Minister Edukacji i Nauki zamierza wywiązać się ze złożonej deklaracji dotyczącej ustalenia terminu spotkania trzech central związkowych z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie realizacji podstawowego postulatu wszystkich związków zawodowych uczestniczących w pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Przypominamy, że postulat ten dotyczy systemu wynagradzania nauczycieli powiązanego ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Źródło: www.znp.edu.pl