10-11 października bieżącego roku w ramach projektu„Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa”,którego beneficjentem jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,a partnerem Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski– odbyło się szkolenie nt. „Proces stanowienia prawa”. W szkoleniu udział wzięli członkowie organów statutowych mazowieckiej struktury terytorialnej OPZZ oraz przewodniczący i członkowie zarządów organizacji związkowych OPZZ. Łącznie było 25 osób.

Zajęcia prowadził prawnik centrali OPZZ, Paweł Galec. W trakcie warsztatów dyskutowaliśmy o wielu sprawach ważnych dla ludzi pracy, w tym szczególnie o zmianach w ustawie o związkach zawodowych. Rozmawialiśmy między innymi o uprawnieniach organizacji związkowych, reprezentatywności, ochronie przed zwolnieniem działaczy związkowych, sporach zbiorowych, regulaminach wynagrodzeń, zwolnieniach doraźnych na czynności związkowe, ochronie danych osobowych. Szkolenie były bardzo żywe i uczestnicy zadawali mnóstwo pytań. W drugiej części zajęć prowadzący przeprowadził ćwiczenie z negocjacji, które pokazało zebranym, jak trudno wypracować kompromis. Wszyscy biorący udział w szkoleniu związkowcy zgodzili się, że zajęcia dotyczące prawa pracy są bardzo potrzebne i wyrazili zainteresowanie, aby w najbliższej przyszłości brać w nich udział.

RW OPZZ woj. mazowieckiego