9 września 2020 odbyło się spotkanie w PGE S.A. z zarządem mające na celu omówienie trudnej sytuacji w całym sektorze górniczo energetycznym oraz dokonanie oceny stanu dialogu społecznego w Spółce. W spotkaniu zainicjowanym przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych na wniosek Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej udział wziął Prezes PGE Wojciech Dąbrowski wraz z członkami zarządu.

Przedmiotem dzisiejszego spotkania była trudna sytuacja dla całego sektora górniczo energetycznego.

Przede wszystkim poruszane były tematy związane z brakiem dialogu w spółkach. Podkreślano problemy dyskryminacji ze względu na przynależność związkową, które widoczne są zarówno przy procedurze awansów, jak i zwolnień pracowników w spółce PGE. Poruszano również kwestie dotyczące reorganizacji w Departamentach Prawnym i Zakupowym.

Zwolnienia pracowników odbywały się z pogwałceniem przepisów ustawy o związkach zawodowych.

Problematyka koncesyjna dla Złoczewa i dla Turowa została również przedyskutowana. Podczas rozmów akcentowaliśmy potrzebę wsparcia dla kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie i Turowie.

Zarząd PGE S.A. zobowiązał się do przeanalizowania oraz eliminacji niekorzystnych zjawisk, które pojawiły się w spółce. Deklarował wolę dialogu społecznego.

PGE S.A. - trzymamy za słowo!

Najbliższy czas pokaże czy wspólnie posiadamy zdolność prowadzenia konstruktywnego dialogu.