7 sierpnia 2019 roku przed fabryką Solaris w Bolechowie odbyła się pikieta pracowników zrzeszonych w Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy”.

Związkowcy w ten sposób manifestowali swoje niezadowolenie związane z polityką płacową w firmie i przeciwko temu, że zarząd prowadzi negocjacje płacowe wyłącznie z jednym partnerem społecznym, natomiast Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” została w tych rozmowach pominięta.

Producent autobusów i tramwajów potwierdza, że od czerwca prowadzi negocjacje z jednym partnerem społecznym i dotyczą one zmian w wysokości wynagrodzeń wszystkich pracowników. Przekonuje również, że takie rozmowy już były prowadzone wcześniej i prowadziły do porozumień, z których korzystał każdy pracownik. Według zarządu Solaris organizowanie pikiety przed rozpoczęciem rozmów z pewnością nie jest środkiem, który ma na celu polepszenie warunków pracy i płacy, natomiast szkodzi wizerunkowi firmy jak i samym pracownikom.

ŁM