4 czerwca br. przed siedzibą Orpea Polska Sp. z o. o. odbyła się pikieta w obronie zwolnionej przewodniczącej komisji międzyzakładowej, która jest częścią OPZZ „Konfederacja Pracy”. Uczestniczyli w niej m. in. Wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski oraz Przewodniczący OPZZ "Konfederacja Pracy", Michał Lewandowski.

10 kwietnia firma Orpea zwolniła dyscyplinarnie Annę. Została zwolniona pomimo szczególnej ochrony związkowej oraz pomimo braku zgody organizacji związkowej na jej zwolnienie. Stało się to wkrótce po tym, jak ujawniła się jako działaczka związkowa.

Przedstawiciele Orpea, tuż przed zwolnieniem dyscyplinarnym, oficjalnie napisali do związku zawodowego, że „pozostają wierni zasadom poszanowania wolności związkowej i dobrej jakości dialogu społecznego”. Jak to się ma do zwolnienia dyscyplinarnego dla pracownicy z 16-letnim stażem, która nigdy nie dostała upomnienia od swoich pacjentów czy nagany od swoich szefów?

2 tygodnie po zwolnieniu Anny, zarząd Orpea napisał do organizacji związkowej, że „uznał, iż związek zawodowy nie ma prawa działania i nie przysługują mu uprawnienia z ustawy o związkach zawodowych”. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych pracodawca nie może decydować o prawie funkcjonowania organizacji związkowej w zakładzie pracy. Od weryfikacji statusu prawnego jest sąd, a do niego Orpea się nie zwróciła. Organizacja związkowa na terenie firmy funkcjonuje i ma pełne prawa.

Wolność zrzeszania się w związki zawodowe jest naszym fundamentalnym prawem konstytucyjnym i prawem człowieka!

3 grudnia 2018r. pracownicy firmy Orpea Polska Sp. z o.o. z terenu Mazowsza przyłączyli się do jednej z Organizacji Międzyzakładowej OPZZ Konfederacja Pracy działającej przy Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Pracownicy zorganizowali się chcąc polepszyć warunki pracy i płacy. Anna działa w związku zawodowym, by poprawiać warunki pracy w swoim ośrodku w Konstancinie pod Warszawą (jednym z wielu ośrodków Orpea Polska Sp. z o.o.).

ŁM